Integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi samlar in dina personuppgifter och hur vi använder dem.

När du använder vår (Lively Wines Sweden AB, org. nr 556967-4434) webbplats, blir kund hos oss eller går med i vår vinklubb accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt den här policyn. När vi behandlar uppgifter om dig i dessa syften så är vi personuppgiftsansvarig.

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så att vi kan fullgöra avtal, skyldigheter enligt lag, kunna kommunicera med dig och för att kunna ge dig en bättre webbplats.

För att kunna göra detta sparar vi dina personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna möta dessa krav. Se nedan.

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

Beroende på vad du gör behandlar vi olika uppgifter om dig.

Guldtaxen

Guldtaxen är vår vinklubb som det är helt gratis att gå med i. När du blir medlem behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter enligt avtal mot dig som medlem.

När du går med i Guldtaxen behandlar vi följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Användarnamn
 • IP-adress

Dina uppgifter behandlas fram tills dess att du går ur Guldtaxen och därmed upp till ett år efter.

Genom Guldtaxen kan du anmäla dig till event och liknande tillställningar, både de som är gratis och kostar pengar.

När du gör det behandlar vi ytterligare personuppgifter om dig, dels för att kunna fullgöra vårt avtal mot dig, och dels de som krävs av oss enligt lag.

Detta är utöver uppgifterna ovan även information om vad du köpt/anmält dig till. Om du betalar via kort sker detta via vår partner Stripe som behandlar ditt namn, din e-postadress samt dina kortuppgifter (se nedan).

Uppgifterna kopplade till köp hos oss sparas i sju år efter innevarande räkenskapsår är slut enligt bokföringslagen (1999:1078) och eventuellt övriga applicerbara lagar. Därefter gallras de, om du inte fortfarande är medlem.

Kund hos Lively Wines

Om du är kund hos Lively Wines behöver vi behandla dina personuppgifter för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet.

Personliga uppgifter vi behandlar om dig som kund är:

 • Firma
 • Organisationsnummer/personnummer (om enskild firma)
 • Kontaktperson(er)s för- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Fakturerings-, post- och leveransadresser
 • Fakturareferenser

Uppgifterna sparas i sju år efter innevarande räkenskapsår är slut enligt bokföringslagen (1999:1078) och eventuellt övriga applicerbara lagar. Därefter gallras de, om du inte fortfarande är kund.

Kommunikation

Vi skickar ibland ut post eller e-post om nyheter eller annan information som vi tror att du är intresserad av. Du kan alltid när som helst avsäga dig sådana utskick genom att klicka på ”avprenumerera” i slutet av varje e-postmeddelande, eller genom att kontakta oss.

Vi motiverar den här behandlingen med den lagliga grunden intresseavvägning.

E-post och förfrågningar

När du kontaktar oss behöver vi behandla uppgifterna du skickar in till oss. Minst är detta e-postadress, namn och de uppgifter du kan ange i ditt fritextmeddelande.

Vi behöver behandla uppgifterna för att fullgöra vårt avtal eller för att du ska kunna ingå ett avtal, vilket då ligger i ditt intresse. Om vi inte har något avtal, eller om din fråga inte handlar om att ingå ett stöder vi vår behandling på en intresseavvägning.

Webbplats

Vid viss kontakt som via vår webbplats, som vid köp och formulär så sparar vi även din IP-adress för att kunna skydda oss från spam.

Sociala medier

Kommunicerar du med oss via sociala medier gäller respektive plattforms policys.

Automatisk behandling av uppgifter

När du använder vår webbplats eller våra tjänster, sparar och hanterar vi data om hur du använder dem.

I vissa fall delar vi informationen med utvalda tredjepartsleverantörer (se nedan) av verktyg för marknadsföring och analys.

Vi gör detta för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse.

Detta kan ske bland annat genom att vi använder oss av cookies.

Lagring av uppgifter hos tredje part

För att kunna driva vår verksamhet effektivt behöver vi använda vissa system, tjänster och programvaror från olika leverantörer, både innanför och utanför EU.

Vi ställer krav på att alla leverantörer vi anlitar uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen och gällande andra lagstiftningar.

Följande företag har tjänster som vi använder, där dina personuppgifter kan komma att behandlas:

Google (USA)
Google levererar tjänsten G Suite till oss där bland annat mail, kontakter och kalender ingår.

Oderland (Sverige)
Vår serverleverantör heter Oderland. Där uppgifter sparas via vår webbplats så är det på en server som Oderland tillhandahåller.

Stripe (USA)
Stripe är vår säkra betalningspartner när du betalar via kort. De behandlar ditt namn, e-postadress samt dina kortuppgifter. De sista har vi aldrig tillgång till.

Fortnox (Sverige)
Vårt ekonomisystem heter Fortnox. Här lagras faktureringsuppgifter om dig som kund till oss på Lively Wines, dock inte du som bara är medlem i Guldtaxen.

Vad har jag för rättigheter?

Du har alltid rätt att ta del av den information som vi sparat om dig. Du har alltid rätt till en gratis export av data per år.

Du har även rätt att när som helst begära att vi rättar felaktig information om dig.

Du har även rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig, det som kallas rätten att bli bortglömd. På grund av bland annat Bokföringslagen (1999:1078) och andra lagar måste vi ibland spara viss information även efter att vi hanterat en förfrågan om att ta bort information.

Din förfrågan skickar du till oss på info@livelywines.se. Vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Märker vi att det av någon anledning kommer ta längre tid kommer vi informera dig om varför och om det finns några andra hinder.

När du skickar en förfrågan som gäller personuppgifter måste vi försäkra oss om att vi hanterar rätt persons uppgifter. För att göra det kommer vi be dig om att skicka in en bild av en giltig ID-handling i samband med förfrågan. Vi raderar bilden så snart förfrågan har hanterats.

Ändringar

Vi har ett kontinuerligt arbete för att förbättra vår hantering och dina personuppgifter. Det betyder att vi kan behöva uppdatera den här policyn. Vid större förändringar av policyn ska vi informera dig.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande hantering av din data kan du kontakta oss på info@livelywines.se.

Tillsynsmyndighet

Har du klagomål som rör vår hantering av dina personuppgifter ska du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Senast uppdaterad: 24 maj 2018